Środowisko sprzyjające zaangażowaniu

Problem

Jak utrzymywać wysokie zaangażowanie w pracę?

Rozwiązanie

Wprowadzaj praktyki, które pogłębiają poczucie większego sensu w wykonywaną pracę, autonomię oraz mistrzostwo (rozwój).

Opis techniki

Daniel Pink w książce „Drive” przekonuje, że powinniśmy odwoływać się do motywacji wewnętrznej, a ta w kontekście zawodowym sprowadza do trzech głównych wartości: autonomii, mistrzostwa i poczucia sensu swojej pracy.

Autonomia

Oznacza przede wszystkim możliwość wpływania na sposób realizacji zadań, sposób funkcjonowania zespołu oraz przebieg projektu. Praktyki:

 • Slack time
 • Zaproszenie do współdecydowania
 • Zespołowe retrospekcje
 • Samozarządzający się zespół
 • Wspólne planowanie
 • Organizacja zadań w modelu pull
 • Podejście coachingowe
 • Rejestr usprawnień
 • Elastyczny czas pracy

Mistrzostwo

Dlaczego ludzie poświęcają swój czas, żeby rozwijać oprogramowanie open source, udzielać się na forach i rozwijać Wikipedię? Przecież nikt im za to nie płaci, a często są to specjaliści w swojej dziedzinie. Dzieje się tak dlatego, że dzięki temu mogą wykorzystać jeszcze lepiej swoją wiedzę i umiejętności oraz mogą rozwijać swoje kompetencje. Mogą poprawić swoje CV i mieć wkład w realizację większego celu. Pink nazywa tę potrzebę mistrzostwem. Praktyki:

 • Narzędzia mentalne i refaktoryzacja
 • Praca parami
 • Hackaton
 • Robimy coś więcej niż standard
 • Wymiana wiedzy
 • Tworzenie bazy wiedzy
 • Wychodzenie poza swoją specjalizację
 • Blog zespołowy, konferencje
 • Wewnętrzny plan rozwoju
 • Bycie mentorem lub coachem

Większy cel

Ludzie muszą mieć poczucie, że większy cel, na którym rzeczywiście zależy organizacji, jest autentyczny i nie sprowadza się tylko do uzyskania jak największych przychodów czy odpowiedniego certyfikatu. Chcą mieć poczucie, że są częścią czegoś większego. Praktyki:

 • Przypominanie wizji
 • Cel ortogonalny
 • Świętowanie
 • Wizualizacje
 • Pokaż, jak klienci używają produktu
 • Cele sprintu, iteracji i wydania
 • Współuczestniczenie w rozwoju produktu

Dodatkowe źródła

Pink D., Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Studio EMKA, Warszawa 2011.

Wróć