Retrospekcje

Problem

Jak pracować nad ulepszaniem pracy zespołu?

Rozwiązanie

Stosuj regularne retrospekcje, polegające na wyciąganiu wniosków z nabytych doświadczeń i modyfikacji sposobu pracy.

Opis techniki

Nie ma procesów doskonałych, nie ma zespołów doskonałych, nie ma liderów doskonałych. Poniżej znajdziesz model zaproponowany w latach 50. przez Williama Edwardsa Deminga, zwany cyklem Deminga lub cyklem PDCA (ang. Plan-Do-Check-Adapt).

Cykl Deminga

Zakłada on, że praca odbywa się w cyklach:

 1. Zaplanuj (ang. plan).
 2. Wykonaj (ang. do).
 3. Zbadaj (ang. check).
 4. Wprowadź zmiany (ang. adapt).

Punkt 3. to miejsce na retrospekcje — spotkanie, które służy refleksji i poszukiwaniu pomysłów na udoskonalenie pracy. Poniżej znajdziesz przykładowy scenariusz tego typu spotkania:

 1. Przypomnienie postanowień z ostatniego spotkania retrospekcyjnego i podsumowanie efektów podjętych działań.
 2. Każda osoba na małych karteczkach zapisuje główne wydarzenia, które utkwiły jej w głowie od ostatniego spotkania. Jedna karteczka — jedno zdarzenie. Następnie podchodzi do flipchartu, na którym narysowana jest linia czasu i umieszcza zanotowane przez siebie wydarzenia, krótko wyjaśniając, o co chodzi.
 3. Na osobnym flipchartcie są spisywane pomysły:
  • Co przestać robić?
  • Co zacząć robić?
  • Co kontynuować?
 4. Zespół wybiera kilka tematów, które chce wdrożyć do czasu następnego spotkania. Przy czym lepiej jest wybrać mniej, aby rzeczywiście można było spełnić zamierzenia.
 5. Zespół planuje, w jaki sposób wybrane w punkcie 4. tematy włączy do swoich prac i kto się zaangażuje w ich realizację.

Retrospekcja

Wróć