Proces

Problem

Jak strukturyzować pracę zespołu?

Rozwiązanie

Zastosuj względnie prosty, jednocześnie jasno zdefiniowany proces.

Opis

Gotowych procesów jest wiele takich jak Scrum, XP, RUP, PMBoK. Bez względu na to, jakiego procesu użyjesz, z pewnością będą tam takie elementy jak:

  • ustalenie zakresu projektu i przypadku biznesowego;
  • określenie wymagań;
  • architektura i projekt techniczny;
  • implementacja;
  • weryfikacja jakości;
  • wdrożenie;

W procesach tradycyjnych dominuje podejście do tych elementów jako do faz następujących po sobie. Procesy zwinne proponują prace w iteracjach nad mniejszymi częściami systemu, co powoduje, że część powyższych punktów jest realizowana równolegle. Dobrze zdefiniowany proces powinien dawać jasność co do:

  • ról, które określają odpowiedzialności;
  • spotkań, które stanowią napęd dla procesu;
  • artefaktów, tj. narzędzi i dokumentów wspierających realizację prac;
  • samego procesu — jego przebiegu i założeń.

Wróć