Pomodoro

Problem

Przełączanie się między zadaniami technicznymi i nietechnicznymi wymaga innego sposobu pracy i jest kosztowne.

Rozwiązanie

Pracuj w ściśle zdefiniowanym rytmie pracy.

Opis techniki

Technika pomodoro polega na wprowadzeniu taktów pracy: każdy z nich zajmuje 30 min, z czego 25 min to nieprzerwana praca, zaś 5 min jest przeznaczone na przerwę i ewentualne rozmowy. Wtedy jako lider możesz wybrać takty, które przeznaczysz na zadania techniczne i nietechniczne.

MariuSZ_R2.3

Dodatkowe źródła

https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique

Wróć