Model Cynefin

Problem

Jakiego typu podejście zastosować w zależności od kontekstu?

Rozwiązanie

Użyj modelu Cynefin jako modelu decyzyjnego.

Opis techniki

Główna myśl modelu Cynefin jest następująca: zagadnienia, z którymi mamy do czynienia, nie są sobie równe i możemy je podzielić ze względu na ich złożoność. Stosuj podejścia adekwatne do poziomu złożoności twojej dziedziny.

  • Proste (ang. simple) — to systemy, w których jednoznacznie można powiązać przyczynę ze skutkiem. Do tego obszaru należą dobrze rozpoznane, opisane dziedziny problemowe, gdzie dostępna jest wiedza, gdzie występujące problemy nie wymagają złożonej interpretacji czy doświadczenia
  • Skomplikowane (ang. complicated) — są to systemy, w których istnieje powiązanie między przyczyną a skutkiem, ale nie jest ono proste do wykrycia. Znalezienie rozwiązania problemu wymaga wiedzy eksperckiej, dużego doświadczenia oraz złożonej analizy. Ponadto system tego typu jest statyczny lub przynajmniej mało zmienny (zmienność można przewidzieć i przeanalizować).
  • Złożone (ang. complex) — są to systemy, w których nie ma jednoznacznych powiązań między przyczyną a skutkiem, gdyż zmieniają się one w czasie – można je wykryć poprzez eksperymenty i dociekania obecnego stanu rzeczy. Posiadanie wiedzy eksperckiej nie jest wystarczające, aby znaleźć rozwiązanie problemu. Potrzebne są ekspertymenty i analiza efektów podejmowanych działań.. System tego typu to system żywy, organiczny, zmienny w czasie.
  • Choatyczne (ang. chaotic) — są to systemy w których brakuje powiązań między przyczyną i skutkiem. Wszelkie sytuacje alarmowe, pożary, katastrofy są przykładami takich systemów.
  • Nieporządek (ang. disorder) — to sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie określić, z jakiego typu systemem mamy do czynienia.

MariuSZ_R5.1

Dodatkowe źródła

http://msieraczkiewicz.blogspot.com/2014/01/polish-systemy-proste-skomplikowane.html

http://cognitive-edge.com

Wróć