Dysfunkcje zespołu

Problem

Mam niezgrany i niefektywny zespół.

Rozwiązanie

Zweryfikuj obserwowane zachowania pod kątem dysfunkcji zespołu.

Opis techniki

Patrick Lencioni zebrał i ustrukturyzował pięć dysfunkcji działania zespołu, składając je w model.

Model Dysfunkcji Zespołu

Brak zaufania

W zespole, który sobie ufa, członkowie zespołu są w stanie powiedzieć sobie prosto w oczy:

„Nie znam odpowiedzi”.

„Potrzebuję twojej pomocy”.

„Myślę, że zawaliłem sprawę”.

„Jesteś dużo mądrzejszy ode mnie”.

„Możesz mnie tego nauczyć?”.

„Przepraszam, to, co wczoraj powiedziałem, było kompletnie bez sensu”.

Obawa przed konfliktem

Zdrowym stanem jest sytuacja, w której ludzie w zespole nie obawiają się ze sobą nie zgodzić. Jakość relacji w dużym stopniu odzwierciedla to, czy pojawiają się konflikty. Kiedy się z kimś spieramy, to oznacza, że właśnie próbujemy rozwiązać jakiś problem.

Brak zaangażowania

Często mamy przekonanie, że aby zespół się zaangażował w realizację celu, potrzebne jest rozwiązanie, które będzie odpowiadało wszystkim. W przypadku gdy zespół nie może wybrać jednego z rozwiązań, możesz jako lider zaproponować którąś opcję lub wręcz poprosić o zgodę na autorytarną decyzję w myśl zasady, że lepsza jest nie najlepsza decyzja niż brak decyzji. Opóźnianie decyzji prowadzi do paraliżu, utraty pewności siebie i braku zaangażowania.

Unikanie odpowiedzialności

Pojawia się wtedy, gdy brakuje zaangażowania oraz kiedy ludzie chcą uniknąć niekomfortowych sytuacji. Najlepszy rodzaj odpowiedzialności to taka, która wynika z presji pozostałych członków zespołu. Aby takiej odpowiedzialności nauczyć innych, jako lider musisz poruszać i konfrontować trudne tematy.

Nieprzywiązywanie wagi do rezultatów

Trudna sytuacja jest wtedy, kiedy zespół nie skupia się na tym, aby osiągnąć założone cele. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy indywidualne interesy członków zespołu są stawiane wyżej nad dobro wszystkich, gdy brakuje wspólnych celów.

Oto działania sprzyjające budowaniu skupienia na rezultatach:

  • Dąż do tego, aby zespół publicznie deklarował jakie chce osiągnąć rezultaty.
  • Sugeruj używanie zaimka „my” zamiast „ja”, gdy zespół omawia cele.
  • Jako lider odnoś bieżące efekty działań zespołu do spodziewanych rezultatów.

Dodatkowe źródła

Lencioni P., Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes, Warszawa 2011.

Wróć