Dobre praktyki współpracy z biznesem

Problem

Współpraca z biznesem jest problematyczna.

Rozwiązanie

Zacznij stosować poniższe wskazówki we współpracy z biznesem.

Opis

Kluczowe działania, które warto podejmować:

  • Wspólne zdefiniowanie relacji między klientem a IT — jakie są odpowiedzialności po obu stronach, gdzie są one wyraźnie rozdzielone, a gdzie się zacierają; jakie role i przez kogo są reprezentowane.
  • Ustalenie zasad współpracy — przykłady: określenie, w jaki sposób reagujemy na sytuacje problemowe, jak w takich momentach podejmowane są decyzje, w jaki sposób weryfikujemy ostateczne zakończenie zadania, jak się rozliczamy, jak często się spotykamy, jeśli dana osoba jest mało dostępna; w jaki sposób będzie przebiegać komunikacja i jak będą zapadać decyzje.
  • Zaangażowanie zespołu w procesy decyzyjne i nadanie mu faktycznego prawa głosu — zespół jest jednym z interesariuszy projektu i powinien wpływać na jego kształt — nie tylko od strony technicznej, ale również od strony zakresu, szczególnie gdy po stronie IT jest skumulowana wiedza biznesowa.
  • Wprowadzenie zwyczaju regularnych retrospekcji — bez względu na to, jak dobry mamy proces i zasady współpracy, należy je regularnie rewidować i dopasowywać do charakteru obu stron; restrospekcje są do tego dobrym narzędziem.

Zaadresowanie i zakwestionowanie praktyki pełnego wykorzystania zasobów — współcześnie jednym z głównych problemów osób zarządzających jest chęć pełnej pełnego wykorzystania posiadanych zasobów, w tym osób pracujących w projektach. Często jest to zgubna praktyka, która w efekcie może powodować nieefektywność w funkcjonowaniu procesu (np.: czekanie na decyzje, na efekty pracy, potrzeba wielokrotnego poprawiania błędów).

Wróć