Definicja Technical Leadership

Lider to osoba mająca stworzyć środowisko sprzyjające efektywnemu realizowaniu projektów, w którym to środowisku ludzie chcą pracować.

Lider tworzy środowisko, w którym ludzie chcą pracować

Rolę lidera technicznego wyróżnia przede wszystkim kontekst, czyli te aspekty, które są typowe dla środowiska technicznego: zespół, inżynieria, procesy. Do szczególnych wyznaczników można zaliczyć to, że:

  • technologie, a co za tym idzie: wiedza i umiejętności szybko się zmieniają — rozwiązania, które były dobre kilka lat temu, teraz często są nieefektywne;
  • środowisko techniczne to takie, w którym ogromną rolę odgrywa innowacyjność — cały czas potrzebne są nowe rozwiązania umożliwiające stawienie czoła konkurencji;
  • kluczowe kompetencje, które są niezbędne w tym środowisku, to umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i biznesowych — zadaniem świata IT jest głównie rozwiązywanie problemów.

Wróć