Budowanie sieci wsparcia

Problem

Trudno znaleźć akceptację dla pomysłów zgłaszany przez zespół.

Rozwiązanie

Zbuduj w organizacji sieć wsparcia.

Opis

Zrozum i wykorzystaj swój indywidualny styl — nie musisz być ekstrawertyczny, żeby budować kontakty. Wybierz sposób, który Ci najbardziej odpowiada.

Dowiedz się jak najwięcej o swojej organizacji — o jej strukturze, o osobach decyzyjnych, o zależnościach.

Zorganizuj spotkania z osobami kluczowymi — powodem do zorganizowania spotkania może być chęć poznania perspektywy drugiej strony, aby dowiedzieć się, co przeszkadza, co się podoba i jakie są oczekiwania odnośnie do współpracy z Twoim zespołem.

Poproś swojego przełożonego lub inną osobę w organizacji, z którą masz dobre relacje, abyś mógł się pojawiać na spotkaniach, które dotyczą Twojego projektu, na wyższym poziomie niż ten, na którym się znajdujesz.

Znajdź mentora — osobę, która ma większy niż Ty staż w organizacji i może Ci pomóc nawiązać kontakty lub stworzy pretekst do spotkań z innymi osobami w Twojej firmie.

Givers gain — zacznij od siebie. Jeśli chcesz otrzymać wsparcie w organizacji, wyjdź z inicjatywą. Zastanów się, w jaki sposób możecie Ty i Twój zespół pomóc innym zespołom.

Zacznij od angażowania współpracujących zespołów w małe rzeczy, które nie są pracochłonne, a spowodują nawiązanie współpracy (np. dostarczenie pewnych danych, które mogą być dla Ciebie przydatne).

Organizuj lub uczestnicz w spotkaniach, na których zespoły mogą prezentować efekty swojej pracy. Bądź ciekaw, z jakimi problemami radzą sobie inne zespoły, a w czym mogą potrzebować pomocy. Analogicznie zaprezentuj swój zespół — naucz się mówić o osiągnięciach swoich i Twojego zespołu, w ten sposób inni będą mieli okazję lepiej Cię poznać.

Wróć