Backlog problemów (Impediments Backlog)

Problem

Zespół nie wie, co się dzieje ze zgłoszonymi problemami.

Rozwiązanie

Stwórz osobną tablicę kanbanową, gdzie będą wizualizowane problemy lub osobny tor na istniejącej już tablicy zespołowej.

Opis techniki

Wprowadź tablicę, która będzie to wizualizować. Tablicę tego typu możesz również wykorzystać do przedstawienia stanu realizacji zadań, które powstały w wyniku retrospekcji.

Impediments backlog

Dodatkowe źródła

Scrum.org, Scrum Guide, http://www.scrumguides.org

Wróć