Antywzorce współpracy

Problem

Sytuacje, których należy unikać.

Rozwiązanie

Przeanalizuj relację Twojego zespołu z biznesem i sprawdź czy nie ma ona cech jednego z wymienionych antywzorców.

Opis

Uległość zespołu technicznego

  • Zespół realizuje każde wymaganie biznesu, bez względu na konsekwencje i ich wagę biznesową.

Terror ze strony zespołu technicznego

  • Zespół forsuje własne rozwiązania w produktach, a aspekty biznesowe schodzą na dalszy plan.

Gry projektowe

  • Kierownik projektu naciska na nieuwzględnianie ryzyka w wycenie zadań, a później rozlicza zespół, jeśli to ryzyko się zmaterializuje.

Brak zaangażowania

  • Klient jest niedostępny, przez co zespół sam musi podejmować decyzje o priorytetach i wymaganiach.

IT jako źródło kosztów

  • Podejmowane są odgórne decyzje, do zespołu docierają szczątkowe informacje.

Relacja przyjacielska

  • Współpraca oparta jest na luźnych zasadach, które nie zostały jasno określone.

Wróć