Aktualizacja wiedzy o systemie

Problem

Architektura i design systemu ewoluuje, natomiast wiedza o tej ewolucji nie jest rozpowszechniona lub też brak jest analizy tej ewolucji.

Rozwiązanie

Przeprowadzaj regularne spotkania, gdzie będzie omawiane zmiany w architekturze i designie oraz omawiana będzie zmiana podejścia (jeśli jest potrzebna).

Opis techniki

Jeśli chcesz, żeby zmiany wprowadzane do architektury czy sposobu pisania kodu rzeczywiście były stosowane, to:

  1. Zorganizuj spotkanie, na którym zostaną przedstawione zmiany.
  2. Przeprowadź dyskusję na temat tego, jakie trudności zespół może widzieć we wprowadzaniu nowych pomysłów. W tym przypadku warto zastosować struktury prowadzenia spotkań opisane w rozdziale „Efektywne spotkania”.
  3. Regularnie dokonuj retrospekcji dotyczących wprowadzanych zasad, aby zbierać i usuwać potencjalne problemy, które pojawiają się w trakcie pracy.

Wróć