12 czynników zaangażowania w pracy

Problem

Jak utrzymywać wysokie zaangażowanie w pracę?

Rozwiązanie

Regularnie przeglądaj listę czynników i podejmuj działania wynikające z analizy.

Opis techniki

Instytut Gallupa zdefiniował 12 kluczowych czynników, które mogą sprawić, że pracownicy będą bardziej zaangażowani w pracę. Te czynniki mogą być dobrą bazą do przeprowadzenia dyskusji w zespole. Dla lidera stanowią przypomnienie o działaniach, które często nie wymagają zbyt dużego wysiłku, a o których łatwo jest zapomnieć. Poniżej znajduje się ich lista.

 1. Wiem, czego się ode mnie oczekuje.
 2. Mam materiały i sprzęt, które umożliwiają mi rzetelne wykonywanie pracy.
 3. Mam możliwość robienia tego, co potrafię najlepiej.
 4. W ciągu ostatnich siedmiu dni otrzymałem słowa uznania lub pochwałę w związku z wykonaną pracą.
 5. Mój przełożony lub inna osoba z organizacji interesuje się mną jako człowiekiem.
 6. Jest ktoś w organizacji, kto zachęca mnie do rozwoju.
 7. Moje opinie w pracy zdają się być brane pod uwagę.
 8. Misja lub cel działania firmy sprawia, że postrzegam swoją pracę jako ważną.
 9. Osoby, z którymi współpracuję, z zaangażowaniem wykonują swoją pracę, zachowując wysoką jej jakość.
 10. Mam najlepszego przyjaciela w pracy.
 11. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ktoś rozmawiał ze mną o moich postępach.
 12. W ciągu ostatniego roku miałem możliwość rozwijania się lub nauczenia się czegoś nowego.

Dodatkowe źródła

Coffman C., Buckingham M., Po pierwsze: Złam wszelkie zasady, MT Biznes, Warszawa 2011.

Wróć