Szkolenia

Technical Leadership Training

O tym kim jest lider. O tym kto może być dobrym liderem i jak to zrobić, mając doświadczenie tylko techniczne. O tym jak dzielić czas między prace techniczne i nietechniczne. O tym jak zbudować zespół, do którego inni chcą przynależeć. Szkolenie skupia się na aspektach miękkich pracy liderów, nie dotyczy zaś praktyk zarządzania projektami.

Dla osób, które od pewnego czasu są lub dopiero staną się liderami zespołów realizujących projekty programistyczne. Wiele cennych informacji odnajdą również doświadczeni liderzy, którzy szukają odpowiedzi na konkretne pytania związane ze swoją rolą i jeszcze jej nie znalazły. A przede wszystkim dla tych, którzy chcą wypracować taki styl przywództwa, w którym członkowie zespołu podążają za liderem i są wysoce zmotywowani. Zapraszamy Liderów Technicznych, Liderów Zespołów i osoby, które będą pełnić rolę Lidera w przyszłości.

W szkoleniu przedstawiana jest wiedza praktyczna i modele gotowe do wykorzystania w codziennej pracy lidera. Podczas ćwiczeń uczestnicy pracują nad sytuacjami, którymi doświadczają w swoim środowisku pracy.

Formuła szkolenia to mieszanka pewnej dawki teorii, dyskusji w grupie oraz ćwiczeń pokazujących, jak w praktyce wykorzystać wybrane narzędzia.


Technical Leadership Bootcamp

Bootcamp to 5-dniowe intensywne warsztaty w formule minimum teorii, maksimum praktyki przeznaczone dla liderów zespołów technicznych.  Uczestnicy wybierają 3 tematy – problemy, których doświadczają w swojej pracy, aby je przeanalizować i znaleźć pomysły na ich rozwiązania. Problemy te są analizowane wspólnie w grupie uczestników z użyciem narzędzi przedstawianych w Technical Leadership. Wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu Technical Leadership nie jest wymagane, natomiast zakłada się znajomość tematu i technik przedstawianych w trakcie szkolenia.

Technical Leadership Bootcamp odbywa się latem w malowniczej scenerii poza zgiełkiem dużych miast, co jest dodatkowym atutem tej formy spotkania i co pozwala z dystansem spojrzeć na problemy, z którymi liderzy spotykają się na co dzień.

Technical Leadership Academy

Jednorazowe szkolenia dają zastrzyk wiedzy i inspiracji. Użycie w praktyce zdobytej wiedzy i zrealizowanie postawionych celów jest zawsze dużym wyzwaniem. Dlatego mamy dla Ciebie ofertę, która ułatwi Ci utrzymanie motywacji przez wiele kolejnych miesięcy. Akademia Technical Leadership to cykl składający się ze szkolenia Technical Leadership oraz 4 dwudniowych spotkań warsztatowych, które odbywają się w odstępach 1,5 miesięcznych. W trakcie szkolenia zapoznasz się z maszynerią wspierającą pełnienie roli lidera, stworzysz plan działania, pomiędzy spotkaniami będziesz realizował powzięte postanowienia, a na warsztatach będziesz rozwijał swój plan i rozwiązywał zaistniałe problemy oraz praktykował zdobyte umiejętności.

Technical Leadership Meetup

Technical Leadership Meetup to cykl regularnych spotkań społeczności zorganizowanej wokół pracy lidera technicznego, gdzie uczestnicy przedstawiają dobre praktyki, koncepcje, lessons learnt i praktykowane są umiejętności związane z byciem liderem. Celem spotkań jest szerzenie świadomości i wiedzy na temat kompetencji miękkich w pracy liderów technicznych i wymiana doświadczeń w tym obszarze.

Spotkania są bezpłatne i organizowane wolontaryjnie.


Technical Leadership Coaching

Technical Leadership Coaching cykl spotkań mający na celu doprowadzenie do znalezienia rozwiązań problemów, z którymi styka się lider w formie coachingu, a także w razie potrzeby trening umiejętności miękkich. Jest to cykl 7-10 spotkań, które mają doprowadzić do określonego na początku współpracy celu związanego z pełnieniem roli lidera technicznego. Zakłada się, że lider wcześniej brał udział w szkoleniach miękkich.

Wdrożenie Scrum/Kanban/Agile

Pomagamy wprowadzać zwinne metodyki do pracy zespołu, w tym również na styku współpracy biznesu i IT. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z zespołem BNS IT.

 

Rodzaj wydarzenia Kiedy wybrać Ile dni / Forma Cena
Technical Leadership Training
Chcesz poznać gotowe do użycia narzędzia, potrzebne w pracy lidera oraz zdobyć bazową wiedzę odnośnie roli lidera technicznego 3 dni

szkolenie w formule otwartej
szkolenie u klienta (indywidualna wycena)

6-8.07.2016 Warszawa

19-21.12.2016 Warszawa

1800 netto / osoba

Technical Leadership Bootcamp
Masz konkretne problemy, które chciałbyś rozwiązać, a także przyjrzeć się problemom innych uczestników. 5 dni

szkolenie w formule otwartej

3000 netto / osoba
Technical Leadership Academy
Chcesz posiąść wiedzę i umiejętności lidera oraz utrzymać motywację do ich stosowania. cykl: 3 + 4 x 2 = 11 dni

szkolenie w formule otwartej

5500 netto / cykl
Technical Leadership Coaching
Indywidualna praca nad celami i problemami, pogłębienie kompetencji
lidera
Klienci biznesowi:
8 h (wizyta u klienta, maksymalnie 3 sesje po 2 godziny)Klienci indywidualni:
1,5,h (Skype)
Klienci biznesowi:
3000 nettoKlienci indywidualni:
250 brutto / sesja