Strategia Disneya

Problem

Masz problem, który chcesz rozwiązać lub cel do osiągnięcia, chciałbyś stworzyć wiarygodny plan działań.

Rozwiązanie

Przeanalizuj sytuację z trzech perspektyw: marzyciela, realisty i krytyka.

Opis techniki

Przeanalizuj pomysł czy problem z trzech perspektyw:

  • marzyciela — faza kreatywna, burza mózgów, w czasie której generowane są pomysły bez analizowania ich sensowności, nie wolno krytykować.
  • realisty — faza konkretyzacji i planowania, w czasie której zastanawiacie się, co by było potrzebne, aby urzeczywistnić wcześniejsze pomysły.
  • krytyka — faza analizy ryzyka i doszukiwania się braków w wypracowanej koncepcji.

Marzyciel

Szukaj pomysłów. Określ docelową sytuację. Zapisuj i rysuj pomysły na papierze. Pamiętaj: żadnych ograniczeń, żadnej krytyki.

Pytania główne:

  • Co chciałbym osiągnąć, gdyby wszystko było możliwe?
  • Do czego chciałbym doprowadzić w obszarze pracy zespołu, inżynierii, procesu, relacji z klientem, klientem i innymi zespołami (wykorzystaj model Technical Leadership)?

Realista

Patrząc na opis marzenia, myśl jak realista. Spośród pomysłów, które wypisałeś, wybierz trzy, które Twoim zdaniem mają szansę najwięcej zmienić. Zapisz je w formie konkretnych celów (możesz się posłużyć modelem SMART). Dla każdego z celów wypisz przynajmniej trzy pierwsze działania, które należy podjąć.

Pytania główne:

  • Które trzy pomysły wniosą najwięcej?
  • Jak będą brzmiały (użyj SMART)?
  • Jakie są pierwsze działania, które należy podjąć?

Krytyk

Zmień miejsce. Znów przejdź do innego pomieszczenia, ponurego, z ciemnymi kolorami. Takiego, w którym łatwo się krytykuje pomysły. Zacznij krytykować to, co wymyślili marzyciel i krytyk.

Pytania główne:

  • Co może się nie udać?
  • Czego brakuje?

Strategia Disneya

Dodatkowe źródła

Dilts R., Przywództwo z wizją. Kreowanie świata, do którego ludzie chcą przynależeć, Neuroedukacja, Lublin 2007.

Wróć