Spójne zasady techniczne

Problem

Różne osoby stosują różne narzędzia, podejście do architektury, tworzenia kodu, testowania.

Rozwiązanie

Ustal wspólne zasady, co do kluczowych zagadnień technicznych.

Opis

W przypadku zespołów programistycznych można do nich zaliczyć m.in.:

  • standard kodowania;
  • zasady tworzenia czystego kodu;
  • stosowane wzorce implementacyjne;
  • bloki budujące związane z zastosowanego podejścia architektonicznego;
  • sposób pisania testów automatycznych.

Ustal z zespołem zasady tworzenia kodu i w prosty sposób go zapisz w formie dokumentu, a jeszcze lepiej w formie flipcharta — niech tablica zawiśnie na ścianie pomieszczenia, w którym pracuje zespół. Co jakiś czas wracajcie do tych zasad, aby zweryfikować ich sensowność.

Mantra architektoniczna — opisana w osobnym podrozdziale.

Wróć