Slack time

Problem

Jaki poziom obciążenia pracą jest optymalny?

Rozwiązanie

Nie doprowadzaj do tego, aby zespół był cały czas obciążony pracy w 100%. Planuj 80% czasu, dając możliwość rozwoju w pozostałym czasie.

Opis techniki

Podstawowy problem polega na tym, że dość często w kontekście biznesowym mylimy wydajność z efektywnością. Organizacje i ich menedżerowie robią wszystko, aby w pełni wykorzystać czterdziestogodzinny tydzień pracy i wypełnić go po brzegi zadaniami. Tymczasem wysoka wydajność stoi w opozycji do kreatywności. Kiedy czas jest w pełni wykorzystany, nie ma miejsca na nowe pomysły, na planowanie oraz na rozwijanie wiedzy i umiejętności, co w efekcie powoduje wypalenie i demotywację pracowników. Dlatego istotne jest, żeby stwarzać przestrzeń, zasoby czasowe, aby uwalniać kreatywność niezbędną w pracy nad projektami programistycznymi. Rozważ zatem i przedyskutuj ze swoim przełożonym wartość i możliwość realizacji takiego podejścia.

Dodatkowe źródła

DeMarco T., Slack: Getting Past Burnout, Busywork, and the Myth of Total Efficiency, Broadway Books, Portland 2002.

Wróć