Ścieżka wprowadzenia

Problem

Nowe osoby pojawiające się w zespole potrzebują duża czasu, aby zorientować się w stosowanych praktykach, architekturze i domenie.

Rozwiązanie

Wprowadzaj nowe osoby w sposób ustrukturyzowany. Niech będzie ustalona ścieżka wprowadzania nowej osoby.

Opis

Jakie praktyki warto stosować w tym przypadku?

Mentoring — osoba wprowadzana ma opiekuna mentora, który jej pomaga przez pierwsze tygodnie zrozumieć działanie systemu, architekturę i zależności. Przydatną praktyką w tym przypadku może być praca w parze.

Plan wprowadzenia — zostaje ustalona ścieżka doboru zadań w taki sposób, aby dana osoba mogła poznać standardy stosowane przez zespół. Przykład takiej ścieżki:

  1. Używane narzędzia i cykl pracy z repozytorium.
  2. Założenia architektoniczne.
  3. Założenia związane ze standardami kodowania i tworzenia kodu (dotyczące czystości kodu i refaktoryzacji).
  4. Systemy zewnętrzne, z którymi integruje się system.
  5. Praktyki w zespole związane z testami automatycznymi.

Mantra architektoniczna — to pewien sposób na zarządzanie wiedzą o architekturze, opisany w osobnym punkcie.

Wróć