Przeglądy kodu

Problem

Kod ma nierówną jakość. Pojawia się wiele niespójności w stosowanych rozwiązaniach. Kod jest niskiej jakości. W zespole kompetencje programistów się różnią.

Rozwiązanie

Wprowadź regularne wzajemne przeglądy kodu.

Opis techniki

Przykładowy proces może wyglądać tak:

  1. Programista skończył pisać funkcjonalność i wysyła kod do repozytorium.
  2. Prosi jedną z osób w zespole o przeprowadzenie przeglądu (to ustalenie może być zrobione podczas rozpoczęcia pracy nad funkcjonalnością).
  3. Recenzent poświęca maksymalnie 15 – 30 min na przegląd kodu. Uwagi przekazuje autorowi:
  • bezpośrednio,
  • poprzez odpowiednie komentarze w kodzie,
  • poprzez użycie systemu wspierającego przeglądy kodu.
  1. Autor dokonuje zmian w kodzie.
  2. Funkcjonalność może być przekazana do testów.

Oprócz bieżących przeglądów kodu warto wdrożyć dwa typy działań:

  1. Inspekcje kodu — dwóch, trzech najbardziej doświadczonych programistów robi przegląd większego fragmentu kodu i przedstawia na poświęconym temu spotkaniu efekty analizy. Inspekcje kodu warto robić raz na 2 – 4 tygodnie.
  2. Wspólne przeglądy kodu — cały zespół wspólnie analizuje wybrany fragment kodu. Tego typu spotkanie może się odbywać raz na 2 – 4 tygodnie. Może być prowadzone naprzemiennie z inspekcjami kodu.

Wróć