Oczekiwania i reguły

Problem

Wiele nieporozumień w zespole.

Rozwiązanie

Zorganizuj spotkanie, na którym każdy będzie miał okazję przedstawić swoje oczekiwania.

Opis techniki

Jego przebieg może wyglądać następująco:

 1. Każda osoba dostaje kilkanaście karteczek samoprzylepnych oraz długopis. Na karteczkach zapisuje, czego by oczekiwała od innych w trakcie pracy. Jedno oczekiwanie — jedna karteczka.
 2. Po kolei każda osoba przestawia to, co zapisała na kartkach, i przykleja je na flipcharcie.
 3. Cały zespół wyodrębnia wspólne i indywidualne tematy.
 4. Dla każdego tematu następuje dyskusja w zespole, czy i jakie zmiany mają być wprowadzone.
 5. Ustalenia z punktu 4. są zapisywane na osobnej dużej kartce.
 6. Lider z zespołem ustala, w jaki sposób będzie następować weryfikacja, żeby ustalenia rzeczywiście funkcjonowały.

Reguły mogą dotyczyć np. odpowiedzi na pytania „Co robimy, gdy…:

 • czegoś nie rozumiemy lub nie wiemy;
 • nie mamy jasnych informacji;
 • nie zgadzamy się z czyimś pomysłem;
 • prawdopodobnie nie zdążymy z wykonaniem zadania;
 • spóźnimy się;
 • pojawi się konflikt?”

Wróć