Kwantyfikatory ilościowe

Problem

Jak rozmawiać o tematach miękkich?

Rozwiązanie

Wprowadź pomocniczą skalę liczbową.

Opis techniki

Można się posłużyć wirtualną skalą np. w zakresie od 0 do 10, prosząc rozmówcę o informację na jakim poziomie określiłby swój obecny stan.

Jeśli ktoś Ci powie: „Chce mi się pić”, to jest to mało konkretna informacja. Najczęściej zakłada się, że ktoś koniecznie potrzebuje się napić w tym momencie. Jednak rzeczywistość nie jest zero-jedynkowa. Jeśli chciałbyś być precyzyjniejszy i lepiej zrozumieć, w jakiej sytuacji jest Twój rozmówca, możesz poprosić go o określenie poziomu pragnienia w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że w ogóle nie chce mu się pić, a 10 — że jest w stanie zrobić niemal wszystko, żeby się napić. Wtedy zdasz sobie sprawę, że to samo stwierdzenie może w efekcie oznaczać za jednym razem poziom 3, a za innym razem poziom 9.

Kwantyfikator ilościowy

Dodatkowe źródła

Robbins A., Get the Edge: A 7-Day Program To Transform Your Life, Robbins Research International, Inc., San Diego 2000.

Wróć