Kryteria jakościowe (Definition of done)

Problemy

 1. Spotykasz się ze stwierdzeniem „U mnie działa”.
 2. Do zadań ukończonych, trzeba ponownie wracać.

Rozwiązanie

Stwórz listę kryteriów zakończenia zadania, którą zespół (członkowie zespołu indywidualnie lub zespołowo) będzie weryfikował po skończonej pracy.

Opis techniki

Lista powinna zostać wypracowana wspólnie z zespołem. Poniżej znajdziesz przykładowe punkty, które można na niej umieścić:

 • funkcjonalność działa na najważniejszych przeglądarkach;
 • konfiguracja serwera została zaktualizowana;
 • została wykonana dokumentacja techniczna;
 • został napisany odpowiedni fragment podręcznika użytkownika;
 • zostały napisane testy jednostkowe z pokryciem >60%;
 • stworzone rozwiązanie zostało zrefaktoryzowane;
 • wszystkie testy integracyjne i jednostkowe kończą się pomyślnie;
 • stworzono plik migracyjny do bazy danych;
 • poziom błędów zgłaszanych przez narzędzie statycznej analizy kodu jest < 10 per klasa;
 • kod został połączony z HEAD;
 • rozwiązanie zostało zaakceptowane przez klienta.

To przykładowe pozycje. Na liście kryteriów zakończenia można umieścić wszystko, o czym łatwo zapomnieć.

Dodatkowe źródła

Scrum.org, Scrum Guide, http://www.scrumguides.org

Wróć