Fazy rozwoju zespołu

Problem

Nie wiem, jak bardzo powinienem ingerować w pracę zespołu.

Rozwiązanie

Wykorzystaj model Tuckmana rozwoju grup, aby określić obecną sytuację w zespole i zastosować adekwatną strategię działania.

Opis techniki

Model Tuckmana próbuje wyjaśnić proces rozwoju grupy. W tym modelu wyróżniamy cztery fazy:

  • Formowania (ang. forming) — członkowie zespołu poznają się, dowiadują się, na czym polega cel, który mają zrealizować, badają relację między członkami zespołu, zapoznają się z procedurami czy bazowym procesem wytwarzania.
  • Docierania (ang. storming) — jest to faza, która się uaktywnia, gdy:
  • zespół lub poszczególni członkowie podlegają pewnej presji (np. zbliżającego się terminu, sprzecznych oczekiwań, pociągnięcia do odpowiedzialności);
  • to, co się dzieje, jest wyraźnie sprzeczne z przekonaniami osób w zespole lub pojawia się różna interpretacja zaistniałej sytuacji (np. odpowiedzialności ról).

Jest to faza narastającego konfliktu, który powinien być rozwiązany.

  • Normowania (ang. norming) — zostają wypracowane wspólne zasady i rozwiązane kluczowe konflikty; powstaje konsensus odnośnie do ról i odpowiedzialności; członkowie zespołu zaczynają działać jako całość; w zespole pojawia się otwartość i bezpośrednie rozmowy o tym, co się dzieje w projekcie.

Realizacji (ang. performing) — proces, narzędzia, role i odpowiedzialności stają się drugoplanowe; celem staje się efektywna praca zespołu jako całości.

Fazy rozwoju grupy

Zadania lidera w poszczególnych fazach:

Faza Zadania lidera
Formowanie Ustalenie struktury zespołu.

Jasne przedstawienie celów.

Prowadzenie i egzekwowanie procesu.

Pomoc we współpracy.

Docieranie Adresowanie i rozwiązywanie konfliktów.

Praca z pojedyncznymi osobami nad ich efektywnością.

Wsparcie w doskonaleniu sposobu działania.

Normowanie Pomoc w ustaleniu norm.

Wsparcie w doskonaleniu praktyk technicznych.

Wsparcie w efektywnej komunikacji między członkami zespołu.

Wspieranie myślenia o zespole jako całości — w pierwszej kolejności promowanie dobra zespołu.

Realizacja Eliminacja dysfunkcji zespołu.

Wspieranie samoorganizacji zespołu.

Wspieranie wymiany wiedzy w zespole.

 

Dodatkowe źródła

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development

Wróć