Codzienne spotkania

Problemy

  1. Wiele problemów z zadaniami wychodzi zbyt późno, kiedy trudno jest coś z nimi zrobić.
  2. Różne osoby wykonują zadania zależne od siebie.
  3. Programiści pracując nad kodem, tracą szerszą perspektywę.

Rozwiązanie

Stosuj codzienne, krótkie spotkania, które służą wymianie informacji w zespole i złapaniu większej perspektywy.

Opis techniki

Codzienne spotkania to praktyka, która jest powszechnie stosowana w zwinnych procesach. Nawet jeśli nie używasz żadnej z metod typu agile, warto organizować takie spotkania.

Celem spotkania jest znalezienie sposobu na to, aby techniczni członkowie zespołu wychodzili regularnie z transu, przechodzili na wyższy poziom myślenia o realizowanych zadaniach i często rozmawiali z liderem, klientem i ze sobą nawzajem o tym, co robią i z czym mają problemy.

Spotkanie trwa maksymalnie 15 minut i każda z osób odpowiada na pytania:

  1. Co zrobiłem od poprzedniego spotkania?
  2. Co zrobię do następnego spotkania?
  3. Jakie problemy napotykam?

Wróć