Analiza motywatorów

Problem

Jak odnaleźć motywację członków zespołu?

Rozwiązanie

Zastosuj prostą grę w szeregowanie tego, co jest ważne dla danej osoby.

Opis techniki

Konstrukcję narzędzia pokazano na rysunku:

MariuSZ_R4.3

Przebieg ćwiczenia

  1. Dla najbardziej typowych wartości — status, akceptacja, porządek, wolność, współpraca, zasady, mistrzostwo, wpływ, poczucie misji, ciekawość — przygotuj karteczki z wizualizacją tych wartości.
  2. Karteczki ułóż poziomo w jednym rzędzie; mają być uporządkowane wg subiektywnego odczucia od najbardziej istotnego do mniej istotnego. Kluczowych jest zazwyczaj kilka pierwszych wartości.
  3. Następnie przeanalizuj, co znaczą te wartości i co byłoby potrzebne, żeby zwiększyć ich poziom realizacji.
  4. Możesz również wykorzystać wymiar pionowy ustawienia kartek:
  5. aby wyrazić poziom realizacji danego motywatora (im wyżej tym wyższy, im niżej tym niższy) — podobny mechanizm jak w przypadku kwantyfikatorów ilościowych;
  6. aby przeanalizować wpływ zmiany, która dotyczy danej osoby — w jakim stopniu zmiana wpłynie na realizację motywatorów.

To ćwiczenie możesz wykorzystać w indywidualnej pracy z członkiem zespołu. Równie dobrze może to być ćwiczenie zespołowe, które pozwoli osobom w jednej grupie lepiej się poznać i zrozumieć różnice w preferencjach motywacyjnych.

Dodatkowe źródła

Jurgena Appelo Moving motivators https://management30.com/product/moving-motivators/

Wróć